Doelgroep

Onderhoudstechniekers en technische medewerkers

Voorkennis

De deelnemers hebben reeds een basiskennis van industriële elektriciteit

Doelstelling

Na de opleiding:

 • Hebben de deelnemers een duidelijk beeld van de verschillende types motoren, schakelingen, netten en beveiligingen
 • Kunnen de deelnemers elementaire problemen met elektrische motoren oplossen

Inhoud

 • Elektrische motoren: indeling, doel, functie, noodzaak
 • Constructie van AC-motoren: montage/demontage lagers
 • Motoren en gegevens: kenplaat, snelheid, bouwvorm, temperatuur, isolatie- en
 • Gebruiksklassen
 • Aansluiten van motoren: motorconfiguratie - motor/net, draaizin
 • Beveiligen van motoren: vermogenkringen, stuurkringen
 • Zekeringen
 • Schakelen van vermogens: schakelcontacten
 • Contactoren: doel, functie, herkennen, schakelklassen & gebruik
 • Basisschakelingen - Contactoren: hoofdkring/stuurkringen, schema's en aansluiten, practicum – motorschakelingen
 • Schemalezen: symbolen, codering en klemnummering, kasten en borden, verwijzingen op schema's, practicum – schemalezen
 • Algemene schema's, Bedrijfsgebonden schema's
 • Frequentieregelaar: algemeen, doel, functie, voor- en nadelen
 • EMI - EMC richtlijnen en gebruik
 • Practicum – Frequentieregelaar