Doelgroep

Productiemedewerkers/operatoren/techniekers met nauwelijks of geen voorkennis van elektriciteit

Voorkennis

Niet vereist

Doelstelling

Na de opleiding hebben de deelnemers meer technische bagage zodat ze in staat zijn om eerstestelijnsherstellingen, elementair en preventief onderhoud uit te voeren

Inhoud

 • Veilig werken aan elektrische installaties (BA4)
 • Basisbegrippen: elektrische grootheden, meten en controleren grootheden
 • Basis Wetmatigheden - DC: Ohm, Pouillet, vermogen, basisschakelingen, serie, parallel
 • Basis begrippen AC: begrippen, kenmerken
 • Fase & faseverschuiving: arbeidsfactor, praktische impact
 • Impedantie
 • Wisselstroomvermogen: enkelfasig, driefasig
 • Netspanningen
 • Omschakelen van 3f naar 1f
 • Werking van een aarding: aardingspen aanleggen en meten
 • Equipotentiaalverbindingen
 • Spanningsgebieden
 • Transformatoren: doel, overzicht
 • Draadkleuren: algemeen, vermogenkringen, stuurkringen
 • CE-stekkers: kleurcodering, polen aantal, klokgetallen
 • Isolatieklassen