Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die werken in de nabijheidszone en die dus bij het uitvoeren van hun werk blootgesteld zijn aan de gevaren van elektriciteit.

Vb. productieoperatoren, productiemedewerkers, logistieke medewerkers, leidinggevenden

Voorkennis

Niet vereist

Doelstelling

Na de opleiding:

  • Kennen de deelnemers de gevaren van elektriciteit en de verbonden risico’s
  • Weten de deelnemers hoe te reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen

Inhoud

  • Algemene informatie en regels om veilig en onder toezicht te kunnen werken in de omgeving van en aan elektrische installaties
  • Gevaren van elektriciteit i.v.m. welbepaalde taken en voor werken in de omgeving van en aan elektrische installaties
  • Regels voor het werken in de omgeving van elektrische installaties:
  • Spanningsgebieden
  • Elektrisch materieel
  • Beveiliging van personen
  • Vragen en antwoord