Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor technisch operatoren, lijnverantwoordelijken en techniekers die nood hebben aan meer technisch inzicht en die hun technische vaardigheden willen aanscherpen.

Doelstelling

Gedurende dit opleidingstraject verkrijgen de deelnemers een groter technisch inzicht zodat ze hun functie als technieker beter kunnen uitoefenen en/of beter kunnen samenwerken met de technische dienst.

Inhoud

Basisprincipes industriële elektriciteit

 • elektrische eenheden en symbolen
 • ac/dc
 • weerstand, spoel en condensator
 • wet van ohm
 • serie- en parallelschakelingen
 • arbeid en vermogen
 • het elektrisch net

Schakelen en meten:

 • gebruik van universele meter
 • serie en parallelschakeling
 • gemengde schakelingen

Veilig werken aan elektrische installaties

Elektrische motoren

 • principewerking van een motor
 • lezen en begrijpen van het kenplaatje van de motor
 • schakelen en beveiligen van motoren
 • elementaire contactorschakelingen maken
 • foutzoeken in motoren met gebruik van de juiste apparatuur
 • aansluiten van een Veiligheidsrelais
 • foutzoeken in een veiligheidscircuit
 • isolatie testen van een motor (Meggeren)

Aanloopmethoden asynchrone motoren: Frequentieregelaar / softstarter

 • Snelheidsregeling van een 3f. asynchrone motor
 • Opbouw van een frequentieregelaar & softstarter
 • Regelprincipes bij PWM omvormers: toerentalregeling, koppelregeling
 • EMC problematiek
 • Aansluiten van een frequentieregelaar & softstarter
 • Instellen van basisparameters
 • Opvragen van actuele parameters en foutmeldingen.

Sensoren

 • elementaire elektronica nodig bij sensoren
 • detectoren
 • uitgangen van detectoren
 • storingzoeken bij sensoren